Välkommen – Welcome

Osas ITC är ett konsultföretag, som drivs och ägs av Osa Albinson, Norrby, Hallstavik. Vi utvecklar för webben och är innehållsstrategi analytiker. Osa har arbetat med information, datorer och projektutveckling sedan slutet av 1980-talet.

Osa’s ITC is a consulting company, which is operated and owned by Osa Albinson, Norrby, Hallstavik in Sweden. We are front-end developers for the web and content strategy analysts. Osa has worked with information, computers and project development since the late 1980s.